User:Relyk/weapon

From Guild Wars 2 Wiki
Jump to: navigation, search
Article Type Level Rarity Minimum Power Maximum Power
Hatchet axe Z
Pirate Hatchet axe 40 ERare
Wolfborn Axe axe 80 ERare
Nightmare Axe axe 80 FExotic
Adamant Guard Axe axe 80 ERare
Axe of the Dragon's Deep axe 80 FExotic
Dull Hatchet axe 0 BBasic
Whisper's Secret Axe axe 80 ERare
Cleaver axe 5 CFine
Seraph Axe axe 80 ERare
Fireman's Axe axe 14 CFine
Orewood Axe axe 6 CFine
Woodsman's Axe axe 23 Z
Peacemaker's Axe axe 80 ERare
Iron Axe axe Z
Bronze Axe axe Z
Axe (weapon) axe BBasic
Krytan Axe axe 40 ERare
Aureate Axe axe 60 ERare
Steel Axe axe Z
Frostfang axe 80 HLegendary
Glyphic Axe axe 40 ERare
Blood Legion Axe axe 8 CFine
Tooth of Frostfang Axe 80 FExotic
Phoenix Talon Axe 80 FExotic
Mystic Battleaxe axe 80 FExotic
Ebon Vanguard Axe axe ERare
Kryta's Salvation Axe 80 FExotic
Godskull Sickle Axe 65 ERare
Dreadwing axe 80 FExotic
Jaws of Death axe 80 FExotic
Knot of Justice axe 80 FExotic
Labrys axe 80 FExotic
Maw of the Damned axe 80 FExotic
Ophidian axe 80 FExotic
Razorstone axe 80 FExotic
Reaver of the Mists axe 80 FExotic
Beaded Greataxe Axe 60 ERare
Bandit Cleaver axe 80 ERare
Lionguard Axe axe ERare
Vigil's Honor Axe axe 80 ERare
Pact Battleaxe axe 80 ERare
Shiverpeak Hatchet axe 40 ERare
Priory's Historical Axe axe 80 ERare
Ceremonial Winged Axe axe FExotic
Corrupted Skeggox Axe 80 FExotic
Warden Axe Axe 80 ERare
Dredge Bonehewer axe Z
Modniir Eviscerator axe 43 Z
Verdant Axe axe 60 ERare
Tribal Axe Axe FExotic
Steam Axe axe 40 ERare
Farmer's Rusty Axe axe 27 Z
Accelerated Cleaver axe 32 Z
Legionnaire Axe Axe FExotic
Bloodsaw Cleaver axe 23 DMasterwork
Ogre Cleaver axe 80 ERare
Flame Cleaver axe 60 ERare
Charr Cleaver Axe 20 DMasterwork
Molten Axe axe 80 FExotic
Inquest Axe axe 80 FExotic
Dark Asuran Axe axe 80 FExotic
Norn Axe axe 60 ERare
Etched Skeggox axe FExotic
Krait Battleaxe axe Z
Orrian Axe axe Z
Guild Broad Axe axe 80 FExotic
Tamini Axe axe 10 CFine
Kodan Axe axe 80 FExotic
Truth axe 80 FExotic
Beacon of Light axe 80 FExotic
Phoenix Reborn axe 80 FExotic
Darksteel Axe axe Z
Mithril Axe axe Z
Occam's Reaver Axe 80 GAscended
Angchu Reaver Axe 80 GAscended
Beigarth's Reaver Axe 80 GAscended
Chorben's Reaver Axe 80 GAscended
Coalforge's Reaver Axe 80 GAscended
Ebonmane's Reaver Axe 80 GAscended
Grizzlemouth's Reaver Axe 80 GAscended
Hronk's Reaver Axe 80 GAscended
Leftpaw's Reaver Axe 80 GAscended
Mathilde's Reaver Axe 80 GAscended
Soros's Reaver Axe 80 GAscended
Stonecleaver's Reaver Axe 80 GAscended
Theodosus's Reaver Axe 80 GAscended
Tonn's Reaver Axe 80 GAscended
Wupwup Reaver Axe 80 GAscended
Zintl Reaver Axe 80 GAscended
Zojja's Reaver Axe 80 GAscended
Reaver of the Sunless Axe 80 GAscended
Deathcamas axe 80 FExotic
Timber Axe axe 42 Z
Hatchet (personal story) axe 0 CFine
Pirate Axe axe 48 Z
Potatlan's Axe axe 58 CFine
Potatlan's Better Axe axe 58 DMasterwork
De Molish Axe axe 49 Z
Hero's Axe axe 80 ERare
Mistforged Hero's Axe axe 80 Z
Caer Axe axe 58 CFine
Fine Caer Axe axe 58 DMasterwork
Judgment Axe axe 69 Z
Sentinel's Scout Axe axe 50 Z
Hellion Axe axe 50 Z
Nrocroc Axe axe 64 Z
Wayward Axe axe 73 Z
Thunderhead Axe axe Z
Wren Axe axe Z
Shelter Axe axe 80 Z
Primordus Axe Axe Z
Titans' Vengeance axe 80 FExotic
Iron Axe (loot) axe Z
Lepidoptera Axe 80 FExotic
Ventari's Reaver Axe 80 GAscended
Golden Wing Axe axe 80 FExotic
Royal Ascalonian Axe axe 80 FExotic
Handcrafted Handspar Axe 18 FExotic
Handcrafted Grawlgrinder (level 26) Axe 26 FExotic
Handcrafted Tarnished Hewer (level 37) Axe 37 FExotic
Handcrafted Francisca Axe 44 FExotic
Handcrafted Grawlgrinder (level 51) Axe 51 FExotic
Handcrafted Tarnished Hewer (level 60) Axe 60 FExotic
Handcrafted Woundwolf Axe 65 FExotic
Handcrafted Cauterizer Axe 68 FExotic
Carrion Darksteel Axe axe 60 ERare
Vigil's Honor Axe (level 30) axe 30 DMasterwork
Priory's Historical Axe (level 30) Axe 30 DMasterwork
Keeper's Reaver Axe 80 GAscended
Verata's Reaver Axe 80 GAscended
Aetherized Axe axe 80 ERare
Carrion Darksteel Axe (level 80) axe 80 ERare
Grawl Axe axe 5 CFine
Harathi Axe axe 20 CFine
Strong Iron Axe axe 30 DMasterwork
Honed Iron Axe of Debility axe 27 DMasterwork
Honed Iron Axe of Hobbling axe 27 DMasterwork
Honed Iron Axe of Venom axe 27 DMasterwork
Bandit Cleaver (WvW) axe 80 FExotic
Reclaimed Axe Axe 80 ERare
Strong Iron Axe of Earth axe 31 DMasterwork
Strong Iron Axe of Fire axe 31 DMasterwork
Strong Iron Axe of Water axe 31 DMasterwork
Bandit Cleaver (karma) axe 80 Z
Rampager's Iron Axe Axe 63 FExotic
Astralaria axe 80 HLegendary
Vassago axe 80 FExotic
The Mechanism Axe 80 GAscended
Auric Axe Axe 80 FExotic
Chak Axe Axe 80 ERare
Tooth of Frostfang Experiment Axe 80 FExotic
Berserker's Mordrem Cleaver axe 80 FExotic
Machined Axe Axe 80 FExotic
Plated Axe axe 80 ERare
Gold Fractal Axe axe 80 FExotic
Maklain's Reaver Axe 80 GAscended
Yassith's Reaver Axe 80 GAscended
Svaard's Reaver Axe 80 GAscended
Malign Axe axe 10 CFine
The Device axe 80 FExotic
Ruka's Reaver Axe 80 GAscended
The Apparatus Axe 80 FExotic
Perfected Axe Axe 80 FExotic
Bloodbound Axe Axe ERare
Tenebrous Axe Axe 80 FExotic
Shimmering Axe Axe 80 FExotic
Tizlak's Reaver Axe 80 GAscended
Laranthir's Reaver Axe 80 GAscended
Ossa's Reaver Axe 80 GAscended
Pahua's Reaver Axe 80 GAscended
Hunter's Steel Axe axe 50 DMasterwork
Kaiser Snake Axe axe 80 GAscended
Assaulter's White Mantle Axe Axe 80 GAscended
Defender's White Mantle Axe Axe 80 GAscended
Healer's White Mantle Axe Axe 80 GAscended
Malicious White Mantle Axe Axe 80 GAscended
Carnival Axe axe 80 FExotic
Faithful axe 80 FExotic
Defender's Axe of the Unseen Axe 80 GAscended
Malicious Axe of the Unseen Axe 80 GAscended
Assaulter's Axe of the Unseen Axe 80 GAscended
Healer's Axe of the Unseen Axe 80 GAscended
Thackeray's Cleaver Axe 80 GAscended
Zodiac Axe Axe ERare
Settler's Iron Axe axe 80 Z
Abasi's Envenomed Cleaver axe 80 FExotic
Expurgation axe 80 GAscended
Elonian Warsickle axe 80 ERare
Firebrand's Axe axe 80 FExotic
Mirage's Axe axe 80 FExotic
Veilrender axe 80 GAscended
Awakened Axe Axe 80 ERare
Mordant Sickle axe 80 FExotic
Stonespite Cleaver of Severance Axe 80 FExotic
Harsab the Divider of Severance axe 80 FExotic
Funerary Axe axe 80 FExotic
Cobalt Antique Reaver (BLING-9009) Axe 80 GAscended
Zehtuka's Reaver axe 80 GAscended
Haunted Axe axe 80 FExotic
Fine Hatchet axe 24 CFine
Light Axe Axe 55 CFine
Light Axe of Air axe 74 DMasterwork
Sunken Reaver of Water axe 76 DMasterwork
Nadijeh's Reaver axe 80 GAscended
The Twins' Reaver axe 80 GAscended
Assaulter's Flesh and Sinew axe 80 GAscended
Assaulter's Reaver axe 80 GAscended
Malicious Reaver axe 80 GAscended
Healer's Flesh and Sinew axe 80 GAscended
Randa's Eviscerator axe 80 FExotic
Defender's Reaver axe 80 GAscended
Marshal's Stellar Cleaver axe 80 GAscended
Marshal's Astral Cleaver axe 80 FExotic
Bringer's Wrapped Axe axe 80 FExotic
Giftbringer's Reaver axe 80 GAscended
Tixx's Reaver axe 80 GAscended
Defender's Flesh and Sinew axe 80 GAscended
Malicious Flesh and Sinew axe 80 GAscended
Sharpened Seraph-Issue Axe axe 20 DMasterwork
Pearl Reaver Axe Z
Vigil's Honor Axe (Vigil Weapon Crate) axe 80 ERare
Shaman's Reclaimed Axe of Earth Axe 80 DMasterwork
Sunspear Warsickle Axe 80 FExotic
Mistcleaver axe 80 GAscended
Nerashi's Reaver axe 80 GAscended
Healer's Reaver axe 80 GAscended
Zephyrite Axe Axe 80 FExotic
Obsidian Axe axe 80 FExotic
Mistforged Obsidian Axe axe 80 GAscended
Revenge axe 80 FExotic
Dragonsblood Axe axe 80 FExotic
Heroic Dragonsblood Axe axe 80 GAscended
Steelstar's Reaver axe 80 GAscended
Reaver of the Scion axe 80 GAscended
Sunder axe 80 FExotic
Holographic Tooth axe 80 FExotic
Divine Sovereign Eviscerator axe 80 FExotic
Mist Lord's Axe axe 80 GAscended
Royal Flame Axe axe 80 FExotic
Restored Boreal Axe axe 80 FExotic
Bringer's Rimed Verdant Axe axe 80 FExotic
Diviner's Shining Aureate Axe axe 80 FExotic
Illuminated Boreal Axe axe 80 FExotic
Reaver of the Broken Voice axe 80 GAscended
Whisper's Secret Axe (level 30) Axe 30 DMasterwork
Dull Dagger dagger 0 BBasic
Bronze Dagger dagger Z
Pirate Bloodletter dagger 40 ERare
Wolfborn Dagger dagger 80 ERare
Adamant Guard Dagger dagger 80 ERare
Dagger of the Dragon's Deep dagger 80 FExotic
Trader's Dagger dagger 7 CFine
Backwoods Dagger dagger 15 DMasterwork
Krytan Dagger dagger 40 ERare
Seraph Dagger dagger 80 ERare
Peacemaker's Dagger dagger 80 ERare
Iron Dagger dagger Z
Nightmare Dagger dagger 80 FExotic
Carving Knife dagger 14 CFine
Dagger (weapon) dagger BBasic
Aureate Dirk dagger 60 ERare
Glyphic Handblade dagger 40 ERare
Steel Dagger dagger Z
Modniir Carver dagger 43 Z
Mystic Spike Dagger 80 FExotic
Incinerator Dagger 80 HLegendary
Tear of Grenth Dagger 80 FExotic
Spark (weapon) Dagger 80 FExotic
Model L-12 Dissection Tool dagger 8 CFine
Ebon Vanguard Dagger dagger ERare
Godskull Kris Dagger 65 ERare
Claws of the Desert Dagger 80 FExotic
Glimmerfang Dagger 80 FExotic
Jormag's Needle Dagger 80 FExotic
Kenshi's Wing Dagger 80 FExotic
Malefacterym Dagger 80 FExotic
Moonshank Dagger 80 FExotic
Soulshard Dagger 80 FExotic
Usoku's Needle Dagger 80 FExotic
Whisper's Secret Dagger dagger 80 ERare
Reaper of Souls Dagger 80 FExotic
Beaded Spike Dagger 60 ERare
Bandit Shiv dagger 80 ERare
Lionguard Dagger dagger ERare
Vigil's Honor Dagger dagger 80 ERare
Warden Dagger Dagger 80 ERare
Pact Dirk dagger 80 ERare
Skinning Knife dagger 33 Z
Shiverpeak Dirk Dagger 40 ERare
Ceremonial Dagger Dagger FExotic
Priory's Historical Dagger dagger 80 ERare
Dark Blade dagger 20 Z
Corrupted Shard (weapon) Dagger 80 FExotic
Verdant Dagger dagger 60 ERare
Tribal Dagger Dagger FExotic
Steam Dagger dagger 40 ERare
Briarthorn Dagger dagger 6 CFine
Farmer's Rusty Dagger dagger 27 Z
Flaying Razor dagger 32 Z
Flame Dagger dagger 60 ERare
Inquest Dagger dagger 80 FExotic
Charr Dagger Dagger 20 DMasterwork
Kodan Dagger dagger 80 FExotic
Orrian Dagger dagger Z
Dark Asuran Dagger dagger 80 FExotic
Duskrend Dagger dagger 49 Z
Norn Dagger dagger 60 ERare
Etched Shard dagger FExotic
Guild Razor dagger 80 FExotic
Legionnaire Dagger Dagger FExotic
Half Eaten Dagger dagger 3 CFine
Molten Dagger dagger 80 FExotic
Anton's Boot Blade dagger 80 FExotic
Komalie's Sacrificial Blade dagger 80 FExotic
Dredge Bloodletter dagger Z
Darksteel Dagger dagger Z
Ogre Dirk dagger 80 ERare
Mithril Dagger dagger Z
Krait Ripper dagger Z
Occam's Razor Dagger 80 GAscended
Angchu Razor Dagger 80 GAscended
Beigarth's Razor Dagger 80 GAscended
Chorben's Razor Dagger 80 GAscended
Coalforge's Razor Dagger 80 GAscended
Ebonmane's Razor Dagger 80 GAscended
Grizzlemouth's Razor Dagger 80 GAscended
Hronk's Razor Dagger 80 GAscended
Leftpaw's Razor Dagger 80 GAscended
Mathilde's Razor Dagger 80 GAscended
Soros's Razor Dagger 80 GAscended
Stonecleaver's Razor Dagger 80 GAscended
Theodosus's Razor Dagger 80 GAscended
Tonn's Razor Dagger 80 GAscended
Wupwup Razor Dagger 80 GAscended
Zintl Razor Dagger 80 GAscended
Zojja's Razor Dagger 80 GAscended
Razor of the Sunless dagger 80 GAscended
Crying Thorn dagger 80 FExotic
Ash Legion Scout Blade dagger 14 CFine
Krytan Dagger (Waldo Flood) dagger 15 CFine
Razor-Sharp Dagger dagger 19 Z
Dagger of Dubious Origin dagger 40 Z
Pirate Handblade dagger 59 CFine
Improved Pirate Handblade dagger 59 DMasterwork
Pirate's Dagger dagger 49 Z
Murmur Dagger dagger 74 Z
Hero's Dagger dagger 80 ERare
Mistforged Hero's Dagger dagger 80 Z
Shelter Dagger dagger 40 Z
Order Dagger dagger 52 CFine
Silenced Dagger dagger 52 DMasterwork
Stychs Dagger dagger 67 Z
Scorchrazor's Dagger dagger 60 Z
Shadowcleft Covert Dagger dagger 65 Z
Shifting Dagger dagger 80 Z
Lone Dagger dagger 74 Z
Shank Dagger dagger 80 Z
Primordus Dagger dagger FExotic
Iron Dagger (loot) Dagger Z
Blattodea Dagger 80 FExotic
Ventari's Razor Dagger 80 GAscended
Golden Wing Dagger dagger 80 FExotic
Royal Ascalonian Dagger dagger 80 FExotic
Hunter's Steel Dagger dagger 50 DMasterwork
Handcrafted Li'l Letter Opener Dagger 18 FExotic
Handcrafted Serrated Fate (level 26) Dagger 26 FExotic
Handcrafted Forkfang (level 37) Dagger 37 FExotic
Handcrafted Scramasax Dagger 44 FExotic
Handcrafted Serrated Fate (level 51) Dagger 51 FExotic
Handcrafted Forkfang (level 60) Dagger 60 FExotic
Handcrafted Teardrawer Dagger 65 FExotic
Handcrafted Razor Shard Dagger 68 FExotic
Rampager's Darksteel Dagger dagger 60 ERare
Stinger Dagger 80 FExotic
Vigil's Honor Dagger (level 30) Dagger 30 DMasterwork
Rampager's Darksteel Dagger (Level 80) Dagger 80 ERare
Priory's Historical Dagger (level 30) Dagger 30 DMasterwork
Whisper's Secret Dagger (level 30) Dagger 30 DMasterwork
Keeper's Razor dagger 80 GAscended
Verata's Razor dagger 80 GAscended
Strong Iron Dagger dagger 30 DMasterwork 287 304
Ravaging Iron Dagger dagger 30 DMasterwork 287 304
Aetherized Dagger dagger 80 ERare
Harathi Dagger dagger 17 CFine
Mighty Dagger dagger 10 CFine
Healing Dagger dagger 10 CFine
Separatist Dagger Dagger 20 CFine
Malign Dagger dagger 10 CFine
Rampager's Iron Dagger dagger 63 FExotic
Dull Knife dagger 0 BBasic 108 114
Bandit Shiv (WvW) dagger 80 FExotic
Reclaimed Dagger Dagger 80 ERare
Bandit Shiv (karma) dagger 80 Z
Perfected Dagger Dagger 80 FExotic
Spark Experiment Dagger 80 FExotic
Auric Dagger Dagger 80 FExotic
Chak Dagger Dagger 80 ERare
Machined Dagger Dagger 80 FExotic
Plated Dagger dagger 80 ERare
Gold Fractal Dagger dagger 80 FExotic
Svaard's Razor Dagger 80 GAscended
Yassith's Razor Dagger 80 GAscended
Ruka's Razor Dagger 80 GAscended
Assaulter's Sparking Dagger dagger 80 GAscended
Defender's Sparking Dagger dagger 80 GAscended
Healer's Sparking Dagger dagger 80 GAscended
Malicious Sparking Dagger dagger 80 GAscended
Tenebrous Dagger dagger 80 FExotic
Maklain's Razor Dagger 80 GAscended
Bloodbound Dagger dagger ERare
Ossa's Razor Dagger 80 GAscended
Tizlak's Razor Dagger 80 GAscended
Shimmering Dagger Dagger 80 FExotic
Laranthir's Razor Dagger 80 GAscended
Pahua's Razor Dagger 80 GAscended
Shaman's Reclaimed Dagger of Earth Dagger 80 DMasterwork
Kaiser Snake Dagger dagger 80 GAscended
Kaiser Snake Pistol dagger 80 GAscended
Assaulter's White Mantle Slicer Dagger 80 GAscended
Defender's White Mantle Slicer Dagger 80 GAscended
Healer's White Mantle Slicer Dagger 80 GAscended
Malicious White Mantle Slicer Dagger 80 GAscended
Carnival Dagger dagger 80 FExotic
Kingmaker dagger 80 FExotic
Thackeray's Slicer Dagger 80 GAscended
Settler's Iron Dagger Dagger 80 Z
Caladbolg Solana dagger 80 GAscended
Darekh's Quick End Dagger 80 FExotic
Soulbeast's Dagger dagger 80 FExotic
Elonian Carver dagger 80 ERare
Fang of Mokèlé dagger 80 GAscended
Silence of a Thousand Years Dagger 80 GAscended
Spellbreaker's Dagger dagger 80 FExotic
Sunspear Carver Dagger 80 FExotic
Mordant Slicer dagger 80 FExotic
Awakened Dagger Dagger 80 ERare
Funerary Dagger dagger 80 FExotic
Final Sting of Severance dagger 80 FExotic
Cobalt Antique Razor (BLING-9009) Dagger 80 GAscended
Forged Dagger dagger 80 FExotic
Severed Dagger dagger 0 DMasterwork
Haunted Dagger dagger 80 FExotic
Fine Dagger dagger 24 CFine
Light Dagger Dagger 55 CFine
Light Dagger of Air dagger 74 DMasterwork
Sunken Carver of Water Dagger 76 DMasterwork
Zehtuka's Razor dagger 80 GAscended
Nadijeh's Razor dagger 80 GAscended
Aloeth, Revel in Ruin of Severance dagger 80 FExotic
The Twins' Razor dagger 80 GAscended
Malicious Razor dagger 80 GAscended
Healer's Touch of Dhuum dagger 80 GAscended
Assaulter's Touch of Dhuum dagger 80 GAscended
Defender's Touch of Dhuum dagger 80 GAscended
Defender's Razor dagger 80 GAscended
Healer's Razor dagger 80 GAscended
Assaulter's Razor dagger 80 GAscended
Malicious Touch of Dhuum dagger 80 GAscended
Marshal's Stellar Razor dagger 80 GAscended
Marshal's Astral Razor Dagger 80 FExotic
Mistforged Obsidian Dagger dagger 80 GAscended
Bringer's Wrapped Dagger dagger 80 FExotic
Obsidian Dagger dagger 80 FExotic
Tixx's Razor dagger 80 GAscended
Giftbringer's Razor dagger 80 GAscended
Pearl Carver Dagger Z
Vigil's Honor Dagger (Vigil Weapon Crate) dagger 80 ERare
Claw of the Khan-Ur Dagger 80 HLegendary
Phase Scalpel dagger 80 FExotic
Claw of Retribution dagger 80 FExotic
Claw of Resolution dagger 80 GAscended
Claw of Execution dagger 80 FExotic
Nerashi's Razor dagger 80 GAscended
Zephyrite Dagger Dagger 80 FExotic
The Cure dagger 80 FExotic
Giver's Candy Cane Dagger of Concentration dagger 80 FExotic
Giver's Wintergreen Dagger of Chilling dagger 80 FExotic
Dragonsblood Dagger dagger 80 FExotic
Heroic Dragonsblood Dagger dagger 80 GAscended
Steelstar's Razor dagger 80 GAscended
Razor of the Scion dagger 80 GAscended
Contagion dagger 80 FExotic
Holographic Spark dagger 80 FExotic
Divine Sovereign Cinquedea dagger 80 FExotic
Mist Lord's Dagger dagger 80 GAscended
Royal Flame Dagger dagger 80 FExotic
Restored Boreal Dagger dagger 80 FExotic
Bringer's Rimed Verdant Dagger dagger 80 FExotic
Diviner's Shining Aureate Dirk dagger 80 FExotic
Illuminated Boreal Dagger dagger 80 FExotic
Razor of the Broken Voice dagger 80 GAscended
Wooden Focus focus 0 CFine
Courage Focus 80 FExotic
Pirate Poppet focus 40 ERare
Wolfborn Focus focus 80 ERare
Adamant Guard Gizmo focus 80 ERare
Focus of the Dragon's Deep focus 80 FExotic
Harpy Totem Focus 10 CFine
Accursed Chains Focus 80 FExotic