User:AWB Alex

From Guild Wars 2 Wiki
Jump to: navigation, search
AWB Alex

Chieftain Alex hates making repetitive fixes, but if hes gotta do it, he'll happily use AWB, or even better, a javascript delete/upload/rollback tool. Because he's the hero Guild Wars deserves, but not the one it needs right now. Right. What? AKA Alex the Robot.

          ri:::,,:::::::::::::;;;;;;;;;;;rrr;;                           
          @;,:::r5G#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#MH&Mh3GGGGAhhG9hhhhhhGG&AAG@@@@@@@@@@G          
         H@;iAHMM##BBAAh325Siissrrrrrrr;;rrrrs5222225SSSiiiiiiiisssii225222225H@&         
         @3;iSsr;;:,,,,,,,,,,,::::::::::;:;;;;;;;;;;rrrrrrrrrrrrrrrr;;;;;;;;;;,BB         
         @#::;;;;:;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:h9         
         ,@#:;;;;;;;;;;;;;;;ssirrr;:;;;;;rr;;;;;;;;;;;rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:&9         
         5@9:;;rrrrrrrr;;SAAA@@@#@@@3;;;;;rrrrrrrrrrrrr;;;;;;;;;;;;;;;rrrrrrrr;:A&         
         5@G:;;rrrrrr;;S#h, s   ;#@3:;;;rrrrrrrrrrr;;:;sSiisr;;:;;;;rrrrrrr;:AA         
        ,r@X,;rrrrrr;;MM.       :@@;;;;rrrrrrrrr;;&@@###@@@@@#5:;;;rrrrrr;:AA         
         :@S:;rrrrr;r@5        @@:;;;rrrrrrr;s@@i    .S@@r;;;rrrrr;:@A         
   ,.     ,@s:;rrrr;r@;         @@:;;rrrrrr;r@,       3@r;;rrrrr;:#A         
   @BH     ;@;:;rrrr;@5          @X:;;rrrrr;@S        @#:;;rrrr;:HA    :@@     
  ,#rG.    r@:;;rrr;r@           5@:;;rrrr;r@        A@:;;rrr;;:HM   #&M@    
  rXr.;s.A.h@@ 5@,;;rrr;r@           .@;;;rrrr;s@        @H:;rrrrr;:A#H::G:s@r:B@    
  5Xr :@@@@@;@2@#,;;rr;;:@H          .@;;;rrr;;:@G       r@;;;rrrrr;:3@#@@@@5@;;;@,   
  shiB  .  2@A:;rrr;;;;@@          S@:;;rrr;;;r@&      G@s:;;rrrrr;:X@ ,X  @s:;@:   
   @@;     AA:;rrr;;;;;@@:        i@s:;;rrr;;;;r@@S.    :G@#;:;;rrrrrr;:3@   i#:;@.   
         @h:;rrr;;;;;;2@A,      ,9@@r:;;;;;;;;;;;;2@@@##@@@@Hr:;;;rrrrrrr;,&G    SH@5    
         @3:;rrrr;;;;;;rM@@A2srrrsXB@@#r,:;;;;;;;;;;;;;;:;si525r;::;;;rrrrrrrr;,MA    ,:    
         @H:;rrrrr;;;;;;;;S&M###@#B9i;,::;;;;;;rrrrrrrrrrssir:;;;;;;rrrrrrrrrr;:@B         
         @s;;rrrrrrr;;;;;;;;;;;;;;;;;;GMMM##@@@@@@@@#BAAAHB#5;;;;;rrrrrrrrrrrr;:@B         
         @;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rrrrrr;;;;;;::::::::::;;;rrrrrrrrrrrrrr;;:@H         
         @;:;:;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,BB         
         @@M##M#H2s;;;;rrrrrrrrrrr;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;r;;;;@@         
         .,isS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M###MMBH#####BM#BBBHAA&&AHABAM@@@X         
                   .rA@@@@MG22isiir;rsi52X3hM@#@@i                    
                    i@#A92X39GAHB3XX33XX25is;;GG;                    
                    &9siSiS25SSS5XXXX255isrriiGMB                    
                     ,iG5rrrrrrrrrrrsrssiiSSir9#i                    
                    s@A&XS522225222255552X2225iX@B                    
                    s&HGssiiiisiii552XXXXXXXX2A@@:,.                  
         ;Ss.  :2i5Sir;rr2M@@@@@@@@@@@####@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@Hh9;          
       9@@@@@@M @@@@@@###MMA9932s;:::::::::::::::::;;;;rrr;;;ri2hHMMM#MMMBM#@&3#s :M@@@@@H,     
       :@@@@Bi3@@@@,:::;;;;;:::::,,,,,::::::::::::,:,,,,,,..,,,,,,::::,,,:,:,:::r@Ah@@@@#&#@@@#:    
      .@@@A:...,2@@,:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;&B@@@;;.,,r@@&@M   
      A@@h..::::.s@A,;;;;;;;;;;;;;;;rrrrrrrrrrrrr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;A@@@r ,:::.;@;;@#   
      #@#,,;;;;:.i@@:;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:A@@@r.:::,,G@:,2@   
      M@M.,:;::;X@@@:;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:AB@@ASii2B@@;.:@B   
      X@@M2ii9#@M@@i:;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:#h.A@@@@@#s.:A@9   
      @Xi@@@HXirhB,;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@:  ;M@MBA9@@;    
      Hi,i@XB&,, G;;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@:   @&:@@     
     r@.5@#    #;;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@s   H; 5@@    
     @r2#@    @r;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@S   XA.r@@r    
     SB3&@;    @i;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@5   s#,;@@@    
     @BX5@     @i;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@S    ;@,:##@    
    A@9.@;     @i;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;r@5    @;,AA@s   
    r@A G@     @s;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;:X@S    @3.&A@A   
    @#.i@;     #r;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;:s@i    ;@.2@##   
   #@.,@@      Bs;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;:;@S    @s,@A#   
  ,@@9S#@X      B2;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;::@3    9G,@@@@2;  
  ,@@Ar;XA@2     M3;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@&     ;@@MX5hM@@S 
  @A.... .@@     #H:;;rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr;;:@A    @@, .,,,@@ 
  @B,risG@@@     GM:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rrrrrr;;;;;;;;;;;;rr;;,@A    @@9sssi9@@; 
  ,@HhAH@@Xs     s&:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,@9     :B@@@@@@; 
  2@Hris@B      ,@;:;;;;;;rrrrrrrsiiii552XX2X3X2X33225i;;;;;;;;;;;;rrrrr;;;;;:,Ms      #@@,:@r 
 .H3r,,,@#       ;@@MB#####@@@@@@@@@@@#######M#MMMBBBBMMMM###@@@@@@@@@@@@@#G5sr;B.      #@@:r@i 
  255:::@@       :@@@;,:;;;;;;;::::::::::;;;;;;;;r;rrrrrrrrrrrrrr;;;;;;;;;i@@@#@@#;     @@@;2@S 
  3SG:::@@       ;@@@@s.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;r@@@9     @@@;h@r 
  A3&::;@@      X@:r@@&:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::,,::,9@@X     B@@;A@  
  M#A::r@@      @@; @H@s;rr;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ri29AM###A#@@@.     rA@r#@  
  9@&:,S@#      @@i @@@@B@@HMB&&hX2isr;;;;;;;;rrrrrrrrrrr;;;;;rs2&#@@@@@##H&X5ri@@;    .r;@,@G  
  ;@A:,X@@       5#sH2&3i9&ri5si2X9&HBMH9r::;;;;;;;;;;;;;;sXHBA@B2rr;:,,,,,,,..,:@:    .isi @:  
  @G..HMA       @2ssr:sS:::::::::::;rihM#i::;;;;;;;;;;9##B3r:::::::::::;;;;;::,@.     XAi5@9  
 2i@hSh@@@       25;A.h;;;;;;;;;;;;;;;:,2@@#5rrrr;;;;s@@@;.,:;;;;;;;;;;;;;;;;;:r@.     :@@&H@@@ 
 @@@@@Gh#@@r       .@X@ i;;;;;;;;;;;;;;;;:H@s;@B@@@@@@@@@s@@:,;;;;;rrrrrrrrrrrr;:X@:    B@@;...X@r 
S@@Hris: r@@,       @@@;.2;;rrrrrrrrrr;;;;#@H&r riX9h:  S@@;:;;rrrrrrrrrrrrrr;:#@s    @S,XhAh.@A 
H@@;s@@@@;@@9      .@@@A.X;;rrrrrrrrrrrr;;H#@@       @@@;:;;rrrrrrrrrrrrr;s@@:   sM;M. #s@2 
h@@:3@ ,@@@@,       #@@@:2;;;;;rrrrrrrr;;;h#@       H@@M;:;;rrrrrrrrrrrr:S@@    i&A@: @@@@r
;@@hs@ hr,r       #@@@;i:;;;;;;;;;rrr;;:@@@        @@@#:;;r;;;;;;;;;;;:3@@     .;  ,::,
 .            H@@@2r:;::::::;;;;r;:;@@Ms       2@@@r:;;;;:::::::;;,A@@          
              :@X#@@@@@@@@AS;::;;;:M@@         A@@@::;iXAB&B#A&S:.B@H          
              @@@@S2B@@@@@@@&i:;:3@@h         G@@9s@@@@@@M@@A@@M@@r          
             @@@h.sS:,..:M@@@@B;i@X           G@&@#Ah,.;,.X& .@@@          
             :@@B&is.,:::. i@@@@@@5            A@B5X.,::::,S@ A@          
             H@,G@;,:::::. sX2@@H             @,M.,:;;;;:,r@ @;          
              S@;2Mh5srrrs5H@#@@             @M#Ar::::::::@AS@H          
               #@#@@@@@@@A;s@@.             ,@@@@@@##MB#@#M@s          
               @@M#@@#H92@#                2@@@@@@@#hAr           
               A@h .::;;:@#                 r@:.:::,;@r           
                @@5.,,:,,@@                 @@.,,:,X@@           
                @@Br:;;rA@@                 @@r,;;;H@@           
                ;&Ar;;;2@@B                 @@X:;:i@@h           
                 :@:;;;iX@h                 #@M:;:3@@;           
                 @r:;:sS@r                 X@@r::H@@            
                ,@2,:,;X@.                 S@@G::r@#            
                @@#rsrs@@                  ,: B:.,@i            
                :@@@@@@@@@A                   ,#2SM@r            
               ,X@@M#M3G@@@.                 :M@@@@GX@            
                .@@,  rH@r                3@@:r29X@@            
                :@;...,,,.,2@B:               r@H.   ;@A           
              ,sX@@@#@@@@@@@@@@@@A             ,@@@XABBMMH&@@#is;;;.        
            :#@@@@@BG&&hh9339GH#@@@@@S          sH@@@#32399993XX5XM@@@@@@@@@h,     
            A@@s:.        .;A@@@,        @@@@s.  ..........,,,,::;i@@@@.     
           ,@@::;;;;;;rrrrrrssr;;r;:;@@M        :@@@M3AAAA&Ghh93XXXXX2225;::,2@@;     
           ,3GM#####@@@@@##MBAB#AX9HBGG:        ^ssiSSSSS2552225222222XXissr;:2:     

User minor edit.jpg Nailed to the ground.
Major trait square mask.png Minor trait hexagonal mask.png